Symbol PF Exkurze katedry germanistiky PF JU do Freistadtu

Studenti a pedagogové katedry germanistiky PF JU se v pondělí 10. 12. 2018 zúčastnili exkurze do Freistadtu, kde proběhla prohlídka a hospitace v partnerské NMS Musikmittelschule Freistadt a zároveň se zde uskutečnilo setkání akademické obce.