Symbol PF Fakultní výuková zahrada katedry biologie PF JU otevřena!

Paní prorektorka doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. společně s paní proděkankou PhDr. Renatou Malátovou, Ph.D. přestřihly pásku při slavnostním otevření nové výukové zahrady katedry biologie. Revitalizace původního fakultního pozemku v novou výukovou zahradu byla podpořena z projektu EDUGARD ATCZ65.