Symbol PF Jedna z cen Grafiky roku 2016 pro KVV PF JU

V reprezentativních prostorách pražského paláce Clam-Gallasů byly v polovině února předány ceny 23. ročníku celostátní soutěže Grafika roku 2016. Tradiční akci pořádá Nadace Hollar ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana a primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové.

Jedním z oceněných se (s digitálním velkoformátovým tiskem s názvem Symetrie č. 7) stal vyučující katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích MgA. Petr Brožka, Ph.D., který obdržel cenu poroty udělenou pod záštitou Univerzity Hradec Králové. Nominován byl také v hlavní kategorii Velký formát. V minulosti nejednou získala ocenění v rámci Grafiky roku také současná vedoucí katedry výtvarné výchovy PF JU doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.

 

 

http://hollar.cz/aktuality/nominace-na-ceny-grafiky-roku-2016/