Symbol PF Hello Czech Republic - Doma v nové zemi

Dne 28. 11. 2016 proběhl na Pedagogické fakultě JU workshop Hello Czech Republic - Doma v nové zemi, kterého se zúčastnili jak studenti, tak pedagogové. V rámci workshopu proběhlo seznámení s metodikou, která je věnována práci s tématy migrace, identity, odcizení, předsudků atp. Součástí byla také praktická ukázka aktivit pro žáky. Workshopu se také se svou prezentací zúčastnila zástupkyně Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.