Symbol PF Hostování zahraničních lektorů

Katedra výtvarné výchovy PF JU se připojila k programu Hostování zahraničních lektorů. Ve dnech 3. 10. – 6. 10. 2017 proběhne v prostorách katedry cyklus přednášek na téma umění starověkého Řecka.

Jednotlivé přednášky budou věnované několika nejdůležitějším muzejním institucím, přiblíží nám atmosféru archeologických nalezišť a nejdůležitějších lokalit. Hostující lektorka Athanasie Karabela je výtvarná umělkyně působící v současné době v Aténách, vystudovala na aténské univerzitě obor vizuální umění v ateliéru malby. V průběhu studia absolvovala dvě zahraniční stáže na Univerzitě Georga Augusta Goettingen v Německu a Univerzitě Johannesa Keplera v rakouském Linci, kde prohlubovala svoje znalosti v oblasti filozofie. Věnuje se komparativním vědám na pomezí umění a filozofie.