Symbol PF Ústřední kolo informatické soutěže Bobřík informatiky

Katedra informatiky PF JU pořádala 1. 2. 2017 Ústřední kolo informatické soutěže Bobřík informatiky pro středoškoláky. Do ústředního kola postoupilo 30 nejlepších soutěžících z každého kraje. Vítězové v jednotlivých krajích pak získali jako cenu minirobota Ozobot, nejlepší tři v celostátním pořadí pak voucher k účasti v mezinárodním online vzdělávacím kurzu v rámci programu CTM Online pro středoškoláky podle vlastní volby. Kurzy jsou v cizím jazyce (převážně v angličtině), jsou organizovány Centrem pro talentovanou mládež (www.ctm-academy.cz) a jsou výbornou přípravou na vysokou školu. Vítězové byli také zaneseni do ministerských tabulek programu Excelence středních škol. Výsledky ústředního kola jsou na webu soutěže http://www.ibobr.cz.