Symbol PF Imatrikulace Dětské univerzity

Dvacet nových studentů se ve středu 2. 10. 2019 zúčastnilo slavnostní imatrikulace Dětské univerzity Pedagogické fakulty JU. Na malé studenty čeká semestr plný zajímavých a poučných lekcí, které si pro ně připravily jednotlivé katedry ve spolupráci se studenty.