Katedra pedagogiky a psychologie
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

a

Ústav pedagogických věd
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

pod záštitou

Krajského úřadu Jihočeského kraje a České pedagogické společnosti

 

 

Vás srdečně zvou na 24. mezinárodní vědeckou konferenci

 

InteRRa 24

44. setkání Hnutí spolupracujících škol R (Hnutí R)

 

s názvem:

Víme jak na to?

 

Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství
a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit