Symbol PF Katedra aplikované fyziky a techniky na akci „Město lidem, lidé městu 2021“

Katedra aplikované fyziky a techniky byla oslovena zástupci firmy Toyota Dolák, aby se zúčastnila v pátek a sobotu 27. a 28. 8. 2021 akce Město lidem, lidé městu, kde firma Toyota Dolák vystavovala své vozy. Zaměření naší prezentace směřovalo nejen k propagaci Pedagogické fakulty a katedry aplikované fyziky a techniky, ale bylo zaměřené i tematicky. Vzhledem k typům jimi vystavovaných aut byly předváděny zajímavé pokusy především z oblasti elektřiny a magnetismu, ale také experimenty s využitím infračervené kamery, či na demonstraci akce a reakce. Pokusy vyvolaly kladný ohlas jak u zástupců firmy Toyota Dolák, tak i u široké veřejnosti, především u rodin s dětmi, které se k naší prezentaci vracely i opakovaně.