Symbol PF Kam na výstavu? Přece do Dukelské!

Až do konce července můžete navštívit výstavu s názvem „Významní Češi“, kterou pořádá ve 2. patře budovy naší fakulty v Dukelské ulici mnichovský Spolek Adalberta Stiftera, zabývající se již desítky let rozvíjením a podporou česko-německého dialogu. Přijďte se podívat na obsahově i formálně velmi zdařilý fotografický projekt s precizně formulovanými a výstižnými komentáři a analýzami. Rovněž zde naleznete i zdařilé výstupy Sommerkolleg České Budějovice 2019, které pořádá katedra germanistiky PF JU ve spolupráci s Institut für Slawistik (Universität Wien).