Symbol PF Konference Nová informatika

V rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322) se ve čtvrtek 29. 8. 2019 uskutečnila konference Nová informatika pořádaná katedrou informatiky PF JU. Konference se účastnilo 56 učitelů 1. stupně ZŠ, kteří získali informace na téma chystaných inovací ve výuce informatiky. V rámci několika workshopů si vyzkoušeli práci s pomůckami pro moderní výuku informatiky (Ozobot, Bee-bot, LEGO WeDo), seznámili se s inteligentním robotem Nao či jednoduchým programováním v prostředí Scratch.