Symbol PF Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově

S velkým potěšením si vám všem dovolujeme představit knihu s názvem „Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově“, která je výsledkem grantového projektu GAJU.

Publikaci vydala Česká sekce INSEA (INSEA je Mezinárodní společnost pro výchovu uměním) ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Č. Budějovicích. Jejími autory jsou členové KVV PF JU dr. Karel Řepa, dr. Aleš Pospíšil, dr. Zuzana Duchková a dr. Michal Filip z KPE TF JU.

Zájemci si mohou knihu koupit na e-shopu: https://eshop.jcu.cz/simplifyworks/eoc/product/37655821

 

 

A nyní stručně k charakteristice knihy:

Kolektivní monografie s názvem Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově je oborovou studií o krajině, jež sleduje aktuální požadavky výtvarně-edukačního diskurzu s přihlédnutím k mezioborovým konotacím. Publikace si klade za cíl sloužit jako alternativní didaktický a metodický zdroj pro učitele výtvarné výchovy na obou stupních základních škol. Monografie je skrze své zaměření zároveň využitelná jako studijní materiál pro posluchače učitelských programů oboru výtvarné výchovy.

Kromě obecného pojednání o krajině z pohledu rozmanitých vědních disciplín se text zabývá pozicí krajiny v zrcadle výtvarné kultury a zároveň aktualizuje edukativní odkaz tradičních forem krajinomalby a od něj se odvíjející žánrové tematiky.

Studie pak dále zpracovává zevrubnou didaktickou analýzu a možnosti tvořivého uchopení širokého námětového spektra, které lze na fenoménu krajiny vystavět v rámci studijních, imaginativních a experimentálních forem výtvarných činností. V návaznosti na současný vzdělávací diskurz se zabývá také obecněji pojatou environmentální tvorbou v krajině.