Symbol PF Doc. Lenka Vojtová Vilhelmová laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka

Vedoucí katedry výtvarné výchovy PF JU doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal. převzala 3. 2. 2019 v Obecním domě v Praze Cenu Vladimíra Boudníka za celoživotní tvůrčí přínos v oblasti grafické tvorby. Paní docentka toto významné ocenění získala za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Srdečně gratulujeme!

Výstavu oceněných děl Grafika roku 2018 můžete navštívit v Obecním domě až do 27. února 2019.