Symbol PF MatemaTech - Matematickou cestou k technice

Jihočeská univerzita v ČB se stala vedoucím partnerem česko-rakouského projektu Matematickou cestou k technice. Dalšími partnery jsou Jihočeská hospodářská komora a Johannes Kepler Universität Linz. Projekt reaguje na pokles zájmu o studium technických a přírodovědných oborů a jeho hlavním cílem je vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků základních a středních škol o studium technických a přírodovědných oborů na středních a vysokých školách. Jednou možností, jak tomuto nepříjemnému trendu čelit, je propojení výuky přírodovědných a technických předmětů, kde klíčový prostředník je matematika. Na projektu se podílejí pracovní skupiny, ve kterých se setkávají učitelé základních a středních škol spolu se zástupci průmyslových podniků a odborníky na vzdělávání v matematice z Pedagogické fakulty JU. Do projektu, který probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019, je zapojeno 10 škol (5 ZŠ a 5 SŠ) a 3 podniky z každé země, tj. celkem 20 škol a 6 průmyslových podniků. Projekt je financován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

 

podrobnější informace (.pdf)