Symbol PF Matematický tábor Katedry matematiky PF JU aneb "Doteď jsem chtěla být lékařkou, ale teď budu učitelkou matematiky."

Matematický tábor Katedry matematiky PF JU aneb "Doteď jsem chtěla být lékařkou, ale teď budu učitelkou matematiky."

(scienceZOOM2)

 

Výše uvedené závěrečné prohlášení jedné z účastnic matematického tábora, žákyně druhého stupně ZŠ, vystihuje celkovou atmosféru a přínos matematického tábora se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku (BOV).

Tento ojedinělý tábor uspořádali ve dnech 12.-15. května 2015 v rámci řešení projektu scienceZOOM2 členové Katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (mentoři pedagogů), a to ve spolupráci se zapojenými pedagogy (metodičtí garanti) a autory didaktických pomůcek s cílem praktického ověření vytvořených úloh zaměřených na BOV.

Čtyřdenní soustředění, na kterém přijali účast také studenti, budoucí učitelé matematiky, aby se podíleli na plánování a realizaci aktivit spojených s výukou matematiky, probíhalo formou hry, s důrazem na kurikulum a klíčové kompetence v matematickém vyučování.

Hry ve vyučování představují významný prostředek nenásilného výchovného vedení, získávání zkušeností, nových poznatků, dovedností a rozvíjení schopností. Vzhledem k tomu, že hry většinou probíhají ve skupinách nebo dvojicích, plní socializační úlohu, učí žáky zapojit se do skupiny a osvojovat si pravidla sociálního soužití, jsou tudíž tím nejpřirozenějším učením.

Didaktické hry byly v rámci Matematického tábora zařazeny v nejrůznějších kontextech: v souvislosti se seznamováním s novým učivem (bubliny a geometrie, origami), procvičováním či opakováním (Česko, Pevnost Boyard), s vytvářením mezipředmětových vztahů (geocaching, bubliny) apod. Žáci, kteří se po čtyři dny aktivně účastnili všech aktivit tábora, je hodnotili jako atraktivní, přitažlivé; matematika touto formou hry jim nepřipadala obtížná, líbilo se jim, že všechny hry měly jasně daná pravidla a jejich vyhodnocení jim připadalo spravedlivé. Hry byly předem dobře materiálně zajištěny, nebyly řazeny náhodně, ale promyšleně se vzrůstající obtížností. V úvodní aktivitě si vybrané týmy (podle věku a školy) vybraly svůj název, vytvořily si týmovou vlajku, pokřik a vymalovaly si barevná trička týmovými znaky. Od této chvíle se začali žáci zapojovat do práce a soutěží podle svých dovedností, znalostí či schopností, hledali si své místo v týmu tak, aby aspoň někdy byli úspěšní, což v nich vyvolávalo pocit radosti, úspěchu a důvěry ve vlastní schopnosti. Součástí každodenní práce byl denní úkol, dílčí úkoly v soutěžích, ale také táborový úkol. Táborovým úkolem bylo představit na závěr prezentace o krásách matematiky, v jednotlivých týmech vytvořit postery či prezentace na téma "Co je pro vás matematika". Nádherné, kvalitní a nadšením pro matematiku naplněné prezentace všechny týmy prezentovaly na závěr tábora. Nikomu se nechtělo z tábora odjet domů, děti se přihlašovaly na příští ročník.

 

 

Zpracovaly:
doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., Katedra matematiky PF JU
Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.