Symbol PF Migrace jako téma výuky ve školách

Zástupci česko-německé komise pro výuku dějepisu na základních a středních školách jednali v závěru prvního listopadového týdne v aule Pedagogické fakulty JU o didaktických otázkách problematiky migrace ve vyučovacím procesu. V diskusi převládala témata o vlivu médií na utváření stereotypního vnímání problému migrace, velká pozornost byla věnována zobrazení různých etap a typů migrace v dějinách lidstva na stránkách českých a německých učebnic dějepisu. Panelovou diskusi řídili prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK v Praze a prof. dr. Volker Zimmermann z mnichovského výzkumného institutu Collegium Carolina.