Symbol PF Naši informatici se opět mají čím pochlubit!

Připravili a zorganizovali online test programování pro celoevropskou akci Code Week EU – což je evropský týden programování. Testu se zúčastnilo 45 000 žáků z různých škol. Pedagogická fakulta JU je rovněž členem Digikoalice, což je subjekt, který sdružuje zástupce škol, IT firem a různých státních institucí, které chtějí svými aktivitami přispívat ke zvýšení digitální gramotnosti nejen žáků a studentů, ale i široké veřejnosti, a v neposlední řadě se chtějí podílet na zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Tato organizace na Code Weeek EU pochopitelně nechyběla.