Symbol PF Naši studenti germanistiky na obrazovkách hornorakouské regionální televize

O tandemové výuce českobudějovických a lineckých adeptů učitelství odvysílala v uplynulých dnech hornorakouská televize půlhodinový diskusní pořad, v němž byly rozebírány nejrůznější aspekty přeshraniční výukové praxe studentů českobudějovické Pedagogické fakulty JU a linecké Pädagogische Hochschule. Tentokrát se oblíbená tandemová výuka konala v Linci ve dnech 9. – 12. 4. 2018.

https://dorftv.at/video/29052