Symbol PF Naši výtvarníci pomáhají nejen v době adventní

Na katedře výtvarné výchovy PF JU se dlouhodobě a systematicky věnují vytváření haptických modelů jednotlivých architektonických prvků a historických maleb, a to tak, aby vše odpovídalo potřebám nevidomých a slabozrakých. Mezi takové zajímavé počiny poslední doby patří příprava haptického modelu Závišova kříže, který je národní kulturní památkou a třetí nejcennější zlatnickou památkou v ČR po korunovačních klenotech a relikviáři sv. Maura.

Pokud se chcete dovědět více, podívejte se na televizní spot či rozhlasovou reportáž. Vše naleznete zde:

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuG_WXC-j9o

https://budejovice.rozhlas.cz/zavisuv-kriz-a-vysebrodskou-madonu-poznaji-i-nevidomi-a-slabozraci-umozni-8629938

Haptický model Závišova kříže a Vyšebrodské madony pro nevidomé a slabozraké (tisková zpráva)