Symbol PF Noc vědců na Pedagogické fakultě JU

Pedagogická fakulta JU se zapojila do celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců. V pátek 27. 9. 2019 se tak široké veřejnosti otevřely dveře budovy Dukelská, kde byl připraven bohatý program. Návštěvníci se tak mohli např. dozvědět jak si lze pomocí indukčního vařiče rozsvítit žárovku, čím se zabývá Ekopsychologie či něco více o tématu vnímání a posuzování osobnosti člověka. Rovněž byla připravena prohlídka výstavy, hudební a divadelní vystoupení nebo ukázka 3D technologií.

Všem zapojeným vyučujícím i studentům děkujeme!