Symbol PF Nově otevřené nMgr. studium Speciální pedagogika

Aktuálně přijímáme přihlášky ke studiu v nově akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Speciální pedagogika. Příjem přihlášek PRODLOUŽEN do 6. 9. 2020.

 

Vyhláška o přijímacím řízení pro studium v nově akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Speciální pedagogika se zahájením výuky v akademickém roce 2020/2021
(kompletní informace k přijímacímu řízení na tento obor)

 

Požadavky k přijímací zkoušce

Harmonogram přijímacích zkoušek

 

Elektronická přihláška