Symbol PF O propojení geometrie s malířstvím

S poutavou přednáškou o mezioborových vztazích geometrie a malířství vystoupil ve středu 11. dubna 2018 prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. na katedře výtvarné výchovy PF JU. Na konkrétních obrazech vysvětlovat historický vývoj základních pojmů výtvarného umění jako jsou například perspektiva a horizont.