Symbol PF Publikace Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy získala Cenu rektora za popularizační/přehledové dílo za rok 2015

Prof. PaedDr. Ivě Stuchlíkové, CSc., která byla spolu s doc. Tomášem Janíkem z Masarykovy univerzity v Brně editorem monografie Oborové didaktiky: vývoj-stav-perspektivy, byla udělena Cena rektora za popularizační/přehledové dílo za rok 2015.

Mezi členy třicetičlenného autorského kolektivu bylo pět akademických pracovníků Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, kteří se autorsky podíleli na třech kapitolách:

Jiří Vaníček a Miroslava Černochová: Didaktika informatiky na startu

Miroslav Papáček, Věra Čížková, Milan Kubiatko, Jan Petr a Radka Závodská: Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci

Iva Stuchlíková, Tomáš Janík, Jan Slavík, Michaela Píšová, Zdeněk Beneš, Hana Čtrnáctová, Leoš Dvořák, Ondřej Hník, Miroslav Papáček, Dana Řezníčková, Antonín Staněk, Martina Šmejkalová, Jiří Vaníček a Naďa Vondrová: Oborové didaktiky: bilance a perspektivy

 

Anotace knihy: Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí tato kniha. Jejím cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování.

Jednotlivé kapitoly v knize se zabývají didaktikou českého jazyka, didaktikou literatury, didaktikou cizích jazyků, didaktikou matematiky, didaktikou fyziky, didaktikou informatiky, didaktikou chemie, didaktikou biologie, didaktikou geografie, didaktikou dějepisu, didaktikou společenských věd a didaktikou expresivních oborů. V závěrečné kapitole je shrnut současný stav oborových didaktik a perspektivy jejich rozvoje v České republice.

 

Kniha je volně dostupná na https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/549