Symbol PF Ocenění katedry germanistiky v Passauer Neue Presse

V Passauer Neue Presse vyšel článek, týkající se předání Evropské jazykové ceny Label 2019, kterou získala katedra germanistiky PF JU za projekt „Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí“. Cena byla předána 24. 6. 2019 a udělilo ji Ministerstvo školství ČR a Dům zahraniční spolupráce.