Symbol PF Ohlédnutí za jednou neopakovatelnou konferencí

Řada vynikajících odborníků z oblasti arteterapie, psychologie a filozofie vedla přednášky či workshopy v rámci konference Z hloubi, která se uskutečnila 18. a 19. února 2022 na naší fakultě. Cílem této významné a skvělé akce bylo iniciovat tvořivá setkání nad tématy společnými pro psychologii, psychoterapii a umělecké oblasti poznání. Vše se zdařilo díky organizačnímu propojení několika fakultních katederních týmů: Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. (katedra psychologie PF JU), Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (katedra primární a preprimární pedagogiky PF JU), Mgr. Karel Řepa, Ph.D. (katedra výtvarné výchovy PF JU), Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. (ateliér arteterapie PF JU), významnou organizační podporou byla rovněž Bc. Eliška Hlaváčková, studentka Učitelství MŠ.

Ačkoli byla konference určena především studentům psychologie, arteterapie a pedagogických oborů, odborníkům z praxe (psychologům a psychoterapeutům) a lidem, kteří působí na pomezí uměleckých a pomáhajících profesí, zúčastnily se jí desítky zájemců i z jiných odborných a profesních oblastí.

Děkujeme a těšíme se na další podobná setkání!