Symbol PF Pedagogický den 2019

Inspirativní přednášky, zajímavé workshopy, exkurze či divadelní představení. Kdo si nenechal ujít některou z mnoha akcí pořádaných jednotlivými katedrami v rámci Pedagogického dne, tak zajisté nelitoval. Poděkování patří všem pedagogům i studentům, kteří se na průběhu celého dne podíleli.

Akce se uskutečnila díky podpoře projektu Inovace přípravy učitelů pro praxi
(Reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960)