Symbol PF Poučení i zábava v prázdninovém čase!

V letošním roce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity připravila dva prázdninové kempy zaměřené nejenom na zábavné a nápadité doučování a procvičování látky probírané v online formě v době pandemie, ale také na spoustu prázdninových dobrodružství, zábavy a legrace. První kemp s názvem „Honba za tajemstvím krále Šalamouna“, pořádaný přírodovědně zaměřenými katedrami Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, byl zaměřený na matematiku, fyziku, techniku a biologii. Kemp se konal ve dvou turnusech (12. – 16. 7. a 19. – 23. 7. 2021) a každého z nich se zúčastnilo vždy 15 žáků prvních až devátých tříd ZŠ.

V této chvíli probíhá druhý kemp s názvem „Buděcamp“, který formou zážitkové pedagogiky a projektových úkolů propojí co nejvíce vyučovaných předmětů a je zaměřený na žáky šestých až devátých tříd ZŠ. Cílem zážitky nabitého, pestrého i dobrodružného programu je také rozvíjení sociálních a komunikativních kompetencí. Tento kemp připravili učitelé ze Sekce pedagogických a psychologických programů (bývalá Katedra pedagogiky a psychologie). Termíny konání jsou opět ve dvou turnusech: 2. 8. – 6. 8. a 9. 8. – 13. 8. 2021.

Oba kempy jsou finančně podporované MŠMT a Jihočeským krajem.

 

Několik fotografií z obou kempů: