Symbol PF Naučná pouť mezi předměty

Katedry matematiky, geografie, biologie a aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádaly 10. - 13. května 2016 výukový seminář s názvem Naučná pouť mezi předměty.

Seminář byl určen pro studenty učitelských oborů, pedagogické pracovníky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a žáky partnerských základních a středních škol.

Úterý 10. května bylo věnováno přednáškovému semináři pro studenty PF JU a přípravám výukových aktivit pro žáky z partnerských škol. Přednášky byly zacílené na rozvoj pedagogických zkušeností studentů a potřebných znalostí k vedení výukových aktivit. Studenti byli seznámeni s možnostmi využití GPS ve výuce zeměpisu i matematiky během přednášek Mgr. Petry Karvánkové, Ph.D. z katedry geografie PF JU a především vzácného hosta doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. z TUL v Liberci. Praktickou a velice zábavnou výukovou aktivitu zaměřenou na práci se skupinou, motivaci a hodnocení žáků si pro účastníky semináře připravili Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. Přednáška PhDr. Heleny Pavličíkové, Ph.D. představila zblízka život Platóna a jeho přínos nejenom pro matematiku. V rámci výstupu doc. RNDr. Heleny Binterové, Ph.D.Ing. Michala Šerého, Ph.D. byly představeny výsledky projektu zaměřeného na vnímání mezipředmětových vztahů žáky v matematice, biologii a zeměpisu aj. Přednáškového semináře se účastnilo více než 30 studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a 4 studenti z Technické univerzity v Liberci.

Středa 11. května a čtvrtek 12. května již byly vyhrazeny na realizaci výukových aktivit studentů PF JU připravených pro žáky partnerských základních a středních škol. Výukové aktivity byly koncipovány ve smyslu Naučné pouti mezi předměty.

Naučná pouť pro žáky začínala na hrázi Munického rybníka výukovou aktivitou Ztracený pirátský poklad. Aktivita seznamovala žáky s možnostmi využití QR kódů a tabletů a žáci se díky šifrám, které museli získat, aby objevili tajný poklad, dostali po hrázi až před vstup do ZOO Hluboká nad Vltavou. Zde začínala další z výukových aktivit, vedená Mgr. Michaelou Jerhotovou ze Vzdělávacího centra při ZOO Hluboká nad Vltavou. Tato, žáky nejvíce oblíbená aktivita, ukázala tajná zákoutí ZOO, do kterých se běžný návštěvník nepodívá. Účastníci se podívali do prostorů přípravny jídel, chovných stanic tzv. "myšárny", dozvěděli se o práci ošetřovatelů v záchranné stanici při ZOO či dokonce, ti nejodvážnější, ochutnali moučné červy. Ze ZOO pokračovalo putování žáků směrem k rybníku Bezdrev formou matematicko-geocachingové hry. Děti musely nejprve s pomocí GPS a udaných souřadnic nalézt ukryté schránky, které v sobě skrývaly matematické šifry a příklady k vyřešení. Díky této aktivitě se žáci dostali až do areálu loděnice Kohinoor, kde na ně, kromě drobného občerstvení, čekalo nejvíce výukových aktivit a vyvrcholení celé naučné pouti. Žáci se mohli proměnit v bádající chemiky, objevující výrobu střelného prachu nebo se "ponořit" do vod rybníka Bezdrev a zjistit pod mikroskopem, jaký bohatý život se zde ukrývá. Dozvěděli se také řadu informací o využití jaderné energie, včetně vyzkoušení si práce s dozimetrem či absolvování jaderného testu. V bublinovém světě, který se skrýval na dalším stanovišti, žáci, kromě vytvoření si mega mýdlových bublin různých tvarů, pochopili, jak vlastně taková bublina vzniká a co vše se ukrývá pod pojmem "povrchové napětí". Rovněž měli možnost si vyzkoušet své znalosti v oblasti třídění odpadu, otestovat svůj zrak na stanovišti věnovaném optickým klamům či svou zručnost při výrobě papírových geometrických těles. Na jednom z posledních stanovišť procestovali, společně se hrou postcrossing, téměř celou Zemi.

Naučná pouť mezi předměty se setkala s velice pozitivní zpětnou vazbou, nejenom u žáků z partnerských ZŠ a SŠ, ale také u participujících studentů vybraných kateder PF JU, kteří měli možnost stát se lektory dílčích výukových aktivit a vyzkoušet si tak své kantorské dovednosti přímo v praxi. Celé výukové akce se účastnilo více než 120 žáků a studentů.

 

Poděkování za organizaci akce patří především všem participujícím studentům vybraných kateder Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zároveň děkujeme vyučujícím Mgr. Tereze Suchopárové ze ZŠ Nerudova, České Budějovice, Mgr. Josefu Schánělovi ze ZŠ O. Nedbala, České Budějovice, Mgr. Martinu GünzeloviMgr. Janu Dvořákovi z Gymnázia České Budějovice, Česká 64, že se akce účastnili i se svými žáky. Poděkování patří rovněž všem vzácným hostům a kolegům z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za vytvoření odborného odpoledne.

 

Garanti akce: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., RNDr. Božena Šerá, Ph.D., Ing. Michal Šerý, Ph.D.

 

Akce Naučná pouť mezi předměty proběhla za podpory projektu GA JU "Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů".