Symbol PF Pozvánka na zasedání Akademického senátu PF JU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

svolávám zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které se bude konat

v úterý 20. února 2018 v 14:00 hodin

v zasedací místnosti č. J204.

 

Program:

  1. Volba kandidáta na funkci děkana PF JU na funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022.
  2. Různé

 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU