Symbol PF Prázdninové kempy jsou připraveny! Stačí vyplnit přihlášku!

Naše fakulta pořádá dva prázdninové kempy zaměřené nejenom na zábavné a nápadité doučování a procvičování látky probírané v online formě v době pandemie, ale také na spoustu prázdninových dobrodružství, zábavy a legrace. Oba kempy jsou finančně podporované MŠMT a Jihočeským krajem a jsou zejména určeny pro děti zdravotníků a také pro děti zaměstnanců Jihočeské univerzity. Proto doporučujeme nepřehlédnout základní podmínky účasti, a pak už jenom stačí své dítko přihlásit.

První kemp bude zaměřený na matematiku, fyziku, techniku a biologii, účastnit se ho mohou prvňáci až deváťáci, koná se ve dvou turnusech: 12. – 16. 7.19. – 23. 7. 2021.

Více najdete na stránce příměstského tábora na webu katedry matematiky

 

Druhý kemp formou zážitkové pedagogicky a projektových úkolů propojí co nejvíce vyučovaných předmětů a je zaměřený na šesťáky až deváťáky. Termíny konání jsou opět ve dvou turnusech: 2. 8. – 6. 8.9. 8. – 13. 8. 2021.

Více najdete na stránce s podrobnostmi o kempu

 

Důležitou informací je i to, že kempy jsou zdarma, včetně stravování! Programy obou kempů jsou v přiložených plakátcích. Přejeme krásné léto!

 

Honba za tajemstvím krále Šalamouna (12. – 16. 7. a 19. – 23. 7. 2021)

BuděCAMP (2. 8. – 6. 8. a 9. 8. – 13. 8. 2021)