Symbol PF Studenti PF JU na přehlídce diplomových prací

Studenti PF JU na přehlídce diplomových prací

 

 

Dne 3. 9. 2012 proběhla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v geografii, naši fakultu reprezentoval Michal Staněk, který v rámci sekce diplomových prací z geografie obsadil s diplomovou prací Moderní trendy ve výuce zeměpisu 2. stupně ZŠ na příkladu učiva "Země ve vesmíru" 2. místo.

Tímto gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci na celorepublikové úrovni.

 

 

Dne 21. 6. proběhla na Přírodovědecké fakultě v Hradci Králové přehlídka diplomových prací studentů učitelství fyziky, naši fakultu reprezentovali:

Miroslav Ťoupal, který v sekci didaktika fyziky obsadil s diplomovou prací Domácí experiment při výuce fyziky na ZŠ 2. místo

a Pavel Varnuška, který v sekci experimentální fyzika obsadil s diplomovou prací Studium záření na rádiových vlnách 6. místo

 

Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.