Symbol PF Prestižní nominace učebnic matematiky na evropskou cenu BELMA Award 2019

Sada učebnic matematiky pro střední školy od nakladatelsví Fraus byla jako jediná z České a Slovenské republiky nominována na prestižní cenu BELMA Award 2019, kde se dostala do užší nominace. Součástí autorského kolektivu je prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. z katedry matematiky Pedagogické fakulty JU, který je hlavním autorem většiny dílů, a doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., děkanka Pedagogické fakulty JU, která je spoluautorkou 2. dílu a rovněž se podílela na koncepci celého projektu. Do letošního 19. ročníku se přihlásilo 28 nakladatelů ze 17 zemí. O nominaci rozhodovala odborná porota složená z pedagogů předních evropských institucí a univerzit.

Vyhlašovatelem soutěže je každoročně Evropská asociace nakladatelů učebnic (EEPG) ve spolupráci s Frankfurtským knižním veletrhem a Mezinárodní asociací pro výzkum učebnic a výukových médií (IARTEM). Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v říjnu ve Frankfurtu.

Více o celé řadě učebnic naleznete na webu nakladatelství Fraus:
https://ucebnice.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/hybridni-vzdelavaci-materialy/3.-stupen...