Symbol PF Podpora rozvíjení informatického myšlení

Na katedře informatiky se realizuje celorepublikový projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení), jehož garantem je naše fakulta a participují na něm všechny pedagogické fakulty v České republice + Národní ústav pro vzdělávání.
Projekt má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z uživatelského ovládání směrem k základům informatiky jako oboru. V rámci projektu např. vznikají nové vzdělávací materiály a probíhají školení učitelů.

 

reportáž ve Studiu ČT24: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058321001