Symbol PF PROFESNÍ PODPORA MŠ - kurzy DVPP pro učitele MŠ

 

PROFESNÍ PODPORA MŠ - kurzy DVPP pro učitele MŠ

 

V rámci individuálního projektu OP VK (ESF) "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání" nabízí PF JU kurzy DVPP, a to v rámci podpory interního mentoringu (programy pro předškolní vzdělávání), dále programů pro předškolní polytechnické vzdělávání, příkladů dobré praxe v mateřské škole a osobnostního a sociálního rozvoje učitele.

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé MŠ. Kurzy interního mentoringu jsou rozloženy do 56 hodin (7 dnů), polytechnické kurzy do 16 hodin (2 dny) - během celého školního roku 2014/2015. Jsou bezplatné. V současné době je ještě možné zapojit se do těchto kurzů:

Interní mentoring (KA1):

KA1.1 Tvorba a inovace školních vzdělávacích programů
KA1.2 Tvorba třídních vzdělávacích programů
KA1.3 Tvorba třídního vzdělávacího programu založeného na příbězích
KA1.4 Tvorba projektů vhodných pro předškolní vzdělávání
KA1.5 Programy pro integraci dětí se spec. vzdělávacími potřebami v MŠ
KA1.6 Rozvoj emoční inteligence a prosociálního chování v MŠ
KA1.7 Prevence školních obtíží
KA1.8 Prevence sociálně patologických jevů v MŠ
KA1.9 Těšíme se do školy
KA1.10 Filozofujeme s dětmi

Polytechnické vzdělávání (KA2):

KA2.1 Konstrukční činnosti v mateřské škole
KA2.2 Lidové zvyky a řemesla
KA2.3 Práce s přírodním materiálem
KA2.4 Netradiční tvorba z papíru
KA2.5 Prostorová tvorba v mateřské škole
KA2.6 Exkurze do Science Centra Techmánie Plzeň

více informací:
- na tel. 728 288 633, nebo mviteckova@pf.jcu.cz
- v článku Učitelky mateřských škol čerpají inspiraci i nové znalosti (ČB deník)
- v článku Učitelky mateřských škol tvoří z hlíny i slaného těsta (ČB deník)
 
- na vlastním webu projektu: podpora-ms.pf.jcu.cz

 

Název projektu: "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání"

Zkrácený název projektu: "Profesní podpora MŠ"

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0078

Hlavní manažer projektu: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Manažer KA1: Mgr. Eva Svobodová

Manažer KA2: PhDr. Eva Roučová, Ph.D.

Manažer KA3: PaedDr. Alena Váchová

Manažer KA4: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Projektový a finanční manažer projektu: Bc. Lenka Cháberová, Ing. Eva Kubešová