Symbol PF Prohlášení k vývoji situace na Ukrajině

Prohlášení kolegia rektora Jihočeské univerzity z 22. února 2022 k narůstajícímu napětí v rusko-ukrajinských vztazích:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je zneklidněna současnou situací v rusko-ukrajinských vztazích, eskalací napětí na Ukrajině. Tak jako dříve Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabídla pomoc běloruským kolegům z řad studentů a zaměstnanců, tak podobným způsobem je univerzita připravena pomoci našim kolegům z Ukrajiny. Naše univerzita jako veřejná vysoká škola se hlásí k principům demokracie, svobody, k podpoře nedotknutelnosti územní celistvosti Ukrajiny stejně jako nedotknutelnosti území všech států.

 

Prohlášení České konference rektorů k válce na Ukrajině (Brno, 24. 2. 2022)