Symbol PF Projekt Edugard získal prestižní ocenění v Rakousku

Mezinárodní projekt EDUGARD, na jehož řešení za Jihočeskou univerzitu spolupracují s rakouskými partnery v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pracovníci katedry biologie a katedry pedagogiky a psychologie PF JU, získal v Rakousku v soutěži pořádané iniciativou „FORUM Umweltbildung“ cenu „Vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj – BEST OF AUSTRIA“. Cena byla projektu udělena odbornou porotou v kategorii „Rozvoj kompetencí“ a převezme ji na slavnostním vyhlášení této prestižní soutěže v Linzi 20. 11. 2017, rakouský partner projektu, Natur im Garden, Tulln.

„FORUM Umweltbildung“, které cenu uděluje, je iniciativou rakouského Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství.