Symbol PF Společný projekt katedry germanistiky PF JU a Univerzity Pasov pokračuje

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 přijelo 15 studentů z Univerzity Pasov na návštěvu PF JU. Společně se studentkami a studenty katedry germanistiky navštívili ZŠ Smetanova ve Vimperku. V pátek byli všichni společně vyučovat němčinu v devátých třídách ZŠ Dukelská, Rožnov a Máj I. Sobotním blokem aktivit zakončili roční projekt Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v česko-německém příhraničí, který byl finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti a vyhlášen v prosinci 2015 projektem měsíce. Významné podpory se projektu dostalo též ze strany vedení PF JU a rektorátu JU.