Symbol PF První pomoc na ZŠ Dukelská České Budějovice

Studentky navazujícího magisterského programu učitelství přírodopisu, které dochází na ZŠ Dukelská na průběžnou pedagogickou praxi, se 18. dubna 2018 zúčastnily zážitkového programu zaměřeného na zásady poskytnutí první pomoci při simulované nehodě osobního automobilu s cyklistou. Program byl připraven pod vedením paní učitelky Mgr. Andrey Jonášové a studentky působily jako figurantky, které měli žáci za úkol ošetřit. Celkem se do programu postupně zapojily tři 8. třídy a v závěru simulace studentky vždy poskytly žákům zpětnou vazbu z pohledu ošetřované osoby.

Akce byla úspěšnou spoluprací mezi katedrou biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a fakultní školou ZŠ Dukelská, České Budějovice.