Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

  Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

KA3 - Kolegiální podpora

Cílem KA3 Kolegiální podpora je připravit profesně zdatné interní mentory, odborníky na vedení svých kolegů v různých oblastech vzdělávání (mentoring, čtenářská pregramotnost, individualizace vzdělávání, formativní hodnocení, environmentální a polytechnické vzdělávání), vybavené dovednostmi z oblasti mentoringu včetně osobnostně sociálního rozvoje a schopné nadchnout své kolegy k inovativním změnám.

KA3 Kolegiální podpora je členěna do šesti oblastí. Společným cílem všech oblastí je zvyšování lektorských a mentorských kapacit pedagogických pracovníků a individuální podpora pedagogů v oblasti aktivizujících forem vzdělávání. Každý z níže uvedených workshopů zahrnuje podporu mentoringu, osobnostně sociálního rozvoje a dále se zaměřuje do oblasti rozšiřování odborné způsobilosti mentora v oblastech, které se objevují v názvu workshopů. Při učení jsou používány metody, které bude dále mentor používat ve své praxi, tedy především individuální vedení, kooperativní učení, problémové a situační učení, rozbor videozáznamu, učení párové aj. Experti vedou workshopy na základě vzájemného učení a facilitace frekventantů. Celková dotace jednotlivých workshopů je 48 hodin včetně individuální podpory (kromě KA3.1), 10 - 16 frekventantů ve skupině. Workshopy jsou bezplatné, je poskytnuto stravování, proplaceno cestovné a příp. poskytnuto ubytování. Workshopy se konají většinou v krásném prostředí školícího centra MEVPIS ve Vodňanech - bližší informace podá PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (mviteckova@pf.jcu.cz, tel. 728288633).

 

KA3.1 Podpora mentoringu

Workshop obsahuje tato témata: Úvod do mentoringu (základní terminologie - vymezení pojmu mentoring, mentor, mentorovaný, přínosy mentoringu pro školu, mentora a mentorovaného, mentoring jako forma kolegiální podpory, role mentora); Mentorský vztah (postupy, praktické ukázky, trénování dovedností); Stěžejní kompetence mentora (komunikace a aktivní naslouchání, styly učení dospělých, povzbuzování a motivace, budování důvěry a empatie, podpora a zpětná vazba, sebereflexe); Metody předávání zkušeností a zvýšení úrovně odborných dovedností (aktivní i pasivní, kritéria pro volbu vhodné metody a nácvik využití metod, kolegiální sdílení, reflexe, zpětná vazba). Součástí obsahu jsou metody sebereflexe a formativní hodnocení v praxi. Účastníci se také seznámí jak se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraniční, tak se zkušenostmi se zaváděním mentorské podpory na českých školách. Celková dotace workshopu je 40 hodin (10 - 16 frekventantů ve skupině). Workshop je realizován formou letní školy v době prázdnin v druhém roce řešení projektu (rok 2018)

 

KA3.2 Individualizace vzdělávání

Obsah workshopů zahrnuje podporu mentoringu, osobnostně sociálního rozvoje a dále se zaměřuje do oblasti rozšiřování odborné způsobilosti mentora v oblasti individualizace předškolního vzdělávání.

 

KA3.3 Čtenářská pregramotnost

Obsah workshopů zahrnuje podporu mentoringu, osobnostně sociálního rozvoje a dále se zaměří do oblasti rozšiřování odborné způsobilosti mentora v oblasti čtenářské pregramotnosti.

 

KA3.4 Podpora formativního hodnocení dětí i učitelů

Obsah kurzů zahrnuje podporu mentoringu, osobnostně sociálního rozvoje a dále se zaměřují do oblasti rozšiřování odborné způsobilosti mentora v oblasti formativního hodnocení.

 

KA3.5 Matematická pregramotnost

Obsah workshopu zahrnuje podporu mentoringu, osobnostně sociálního rozvoje a dále se zaměřuje do oblasti rozšiřování odborné způsobilosti mentora v oblasti matematické pregramotnosti.

 

KA3.6 Environmentální a polytechnické vzdělávání

Obsah workshopů zahrnuje podporu mentoringu, osobnostně sociálního rozvoje a dále se zaměřuje na rozšiřování odborné způsobilosti pedagogů v oblasti polytechnické a environmentální výchovy.

Workshop se uskuteční ve VODŇANECH, v krásném přírodním areálu Fakulty rybářství a ochrany vod (MEVPIS), a to ve dnech 20. – 24. 8. 2018.

Veškeré náklady jsou hrazeny z projektu OP VVV (cestovné, stravné, vložné, ubytování)!

Do workshopu bude zařazeno 20 predškolních pedagogů podle došlých přihlášek.

Příhlásit se můžete na tomto odkaze: https://goo.gl/forms/5eOd14yLPQcvqs0C3

 

Manažer KA3 - 1: Mgr. Eva Svobodová - esvobod@pf.jcu.cz

Manažer KA3 - 2: Mgr. Hana Švejdová - hanka@klatovy.cz

kalendář

< říjen 2018 >
po út st čt so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

15. 10. 2018 (dnes)