Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

  Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

KA5 - Příklady dobré praxe - stáže

Cílem KA5 Příklady dobré praxe - stáže je seznámit české pedagogy s výjimečnými zkušenostmi jejich kolegů v České republice i v zahraničí a umožnit jim nahlédnout na známou problematiku z jiného úhlu pohledu prostřednictvím stáže v zařízeních předškolního vzdělávání.

 

Délka stáže: týden (pondělí - pátek, bez cesty)

 

Období realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

 

Průběh aktivity:

Smyslem je podpořit alespoň 30 pedagogů předškolního vzdělávání každý rok projektu. Vybírána jsou zařízení předškolního vzdělávání, která pracují na principech waldorfské či montessori pedagogiky, školky s environmentálním zaměřením, školky s rozšířenou výukou jazyků a další alternativní MŠ. Zahraniční stáže jsou umožněny učitelkám MŠ po celou dobu projektu ve státech EU.

 

Program stáží:

V rámci aktivity jsou stáže kompletně organizačně i finančně zajištěny (oslovení institucí, zajištění dopravy, ubytování a stravování) včetně přípravy programu stáže a všech dokumentů. Program stáže bude zahrnovat seznámení s danou institucí, náslech a pozorování, aktivní zapojení ve vzdělávacím procesu, způsoby spolupráce s rodiči a zpětnou vazbu formou závěrečného setkání účastníků s hostiteli.

 

Výstupy:

Každý stážista připraví Závěrečnou zprávu vč. příloh, kterou zašle manažerovi KA5 do 14 dní po návratu ze stáže. Poznatky získané na stáži účastník stáže dále přenese na své kolegy prostřednictvím prezentace anebo informace pro kolegy předané na pedagogické radě MŠ.

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

V tomto roce budou zajištěny zahraniční stáže v následujících zemích EU:
Španělsku (2× alternativní MŠ) - první stáž je již domluvena na 12. - 16. 3. 2018
Itálii (pedagogika Agazzi) - termín stáže je domluven na 5. - 9. 11. 2018
Nizozemí (waldorf)
Skotsku (waldorf)
a Německu (2× křestanská MŠ)

Termíny stáží jsou rozložené do celého roku s tím, že se snažíme je přizpůsobit preferencím účastníků dle možností. Pevný termín je odsouhlasen jen s MŠ v Itálii, kde stáž proběhne v termínu 5. - 9. 11. 2018 a to z důvodů tematických celků, do kterých je školní rok rozdělen. Vybraný termín je v prvním tematickém celku, kdy dochází k identifikaci jednotlivých schopností a potřeb dětí a zajišťuje tedy účastníkům nejlepší podmínky k porozumění přístupu Agazzi.

Jazyková vybavenost zájemců není podmínkou, ale zajisté napomáhá lepšímu a aktivnějšímu zapojení do aktivit hostující MŠ. Skupiny jsou doprovázeny tlumočníky či manažery, kteří mají na tlumočení dostatečné jazykové vybavení.

Doprava na zahraniční stáže je většinou zajištěna letecky, s výjimkou Německa a Slovenska. Ubytování je zajišťováno dle možností co nejblíže hostující MŠ či v dosahu hromadné dopravy.

Strava je částečně zajištěna v ubytovacím zařízení (snídaně) a hostující MŠ (obědy), dále je účastníkům sdělen denní limit ostatního stravného, a částka na základě předložených účtenek z obchodů a restaurací je účastníkům proplacena zpětně po jejich návratu ze stáže.

Doprava na a z letiště je účastníkům taktéž proplacena, ale pouze do výše ceny dopravy hromadnou dopravou a to na základě předložených jízdenek či dle dohledané ceny spoje v idosu.

Jako vedlejší nutné výdaje lze účastníkům zpětně proplatit výdaje spojené s cestovním pojištěním, parkováním na letišti či parkováním v místě stáže.

 

TUZEMSKÉ STÁŽE

Tuzemské stáže probíhají dle konkrétního přání a zájmu účastníků, lze tedy domluvit stáž na vybrané MŠ či v MŠ, se kterými projekt již spolupracuje. Preference je opět dána na alternativní MŠ jako je montessori, waldorf či environmentální a lesní MŠ nebo státní MŠ se zajímavým zaměřením.

V letošním roce je již domluvena stáž v MŠ Klubíčko, Pardubice, která je také Centrem kolegiální podpory v rámci projektu.
Mateřské školy, se kterými projekt spolupracuje a kde lze stáž zajistit, jsou mezi jinými MŠ Montessori Jablonec nad Nisou, MŠ Pod Špilberkem, Waldorfská MŠ Dusíkova - Praha, Waldorfská škola Příbram.
Projekt dále spolupracuje se dvěma MŠ v každém kraji ČR, kde lze taktéž stáž uskutečnit.

Termín tuzemské stáže je domluven dle preferencí zájemce a dané MŠ.

Doprava, strava a ubytování jsou účastníkům proplaceny zpětně na základě předložených účtenek a jízdenek HD či dle dohledané ceny spoje v idosu do stanovených limitů. Dle přání účastníka může projekt pomoci zajistit ubytování.

 

Manažer KA5:

Iva Štěchová - email: staze@pf.jcu.cz     Mobil +420 773 519 737

nebo kontaktujte Projektovou a finanční manažerku

Mgr. Vladimíra Michálková - email: vmichalkova@pf.jcu.cz     Mobil +420 603 261 934

kalendář

< říjen 2020 >
po út st čt so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

2. 10. 2020 (dnes)