Symbol PF Regionální kolo festivalu Ars Poetica – Puškinův památník

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 proběhlo na Pedagogické fakultě JU regionální kolo již 53. ročníku festivalu Ars Poetica – Puškinův památník. Jeho organizátory jsou Česká asociace rusistů, z.s. a Oddělení ruského jazyka KSJL. Do soutěže v přednesu děl ruských autorů se letos přihlásilo 27 účastníků především ze základních a středních škol Jihočeského kraje. Obsadili jak kategorie hudební, tak kategorie sólové recitace i kategorii slovního projevu. Do ústředního, celostátního kola v Praze, které se bude konat 6. 6. 2019, byla vyslána studentka Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Tereza Jarošová. Na festivalu vystoupila s recitací také vyučující z Ivanovské státní univerzity, Rusko, prof. Irina Alexejevna Sotova, DrSc., která v současné době pobývá na PF na studijním pobytu spolu se svými dvěma studentkami, a další hosté. Součástí programu bylo i vystoupení předsedy České asociace rusistů, Mgr. Jiřího Klapky, který v loňském roce ke 100. výročí naší republiky vydal nový zpěvník Песни Чехословакии (Písně Československa). Ten obsahuje české písničky, které jsou známé a oblíbené i v Rusku a mají někdy i několik variant textu v ruštině.