Symbol PF Rozhovor s profesorem Pavlem Pechem u příležitosti jeho životního jubilea

Bývalý dlouholetý vedoucí katedry matematiky Pedagogické fakulty JU oslavil sedmdesáté narozeniny. Při této významné životní události poskytl rozhovor pro univerzitní časopis. Rozhovor si můžete přečíst zde:

JOURNAL #36 / červen 2021 (str. 16–19)