Symbol PF Na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU bylo zahájeno proškolování vyučujících technických předmětů v rámci projektu scienceZOOM2

Na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU bylo zahájeno proškolování vyučujících technických předmětů v rámci projektu scienceZOOM2

(dílčí aktivita: Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky)

 

Na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU byla dne 17. 9. 2014 prvním odborným seminářem pro vyučující technických předmětů na ZŠ zahájena realizace dílčí aktivity Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV), jejíž cíl spočívá ve zformování funkčního systému sítě škol a jejich pedagogických pracovníků. Hlavní úlohou je nastavení a dlouhodobé udržování vzájemné spolupráce a motivace cílové skupiny při koncepci hodin přírodovědných a technických předmětů/oborů formou BOV.

První odborný seminář s názvem Základy práce s 3D parametrickým modelářem SolidWorks lektorovali členové Katedry aplikované fyziky a techniky PF JU - PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D., který se zabývá CAD systémy a technickou dokumentací, konstrukčními řešeními, technickou kreativitou, oblastí strojírenství, technickými měřeními a strojním obráběním, a Mgr. Jaroslav Erhart, jenž na PF JU druhým rokem vyučuje předmět "SolidWorks".

V rámci tohoto semináře vyučující technických předmětů na ZŠ z Českých Budějovic a okolí (metodičtí garanti):

  • poznali výhody kreslení v CAD 3D modelovacích systémech,
  • získali přehled o nejužívanějších parametrických 3D modelářích,
  • mohli porovnat výhody a nevýhody jednotlivých 3D modelářů,
  • poznali prostředí 3D modeláře SolidWorks,
  • vytvářeli entity a upravovali parametry entit v PropertyManager.

Na základě poznatků z odborného semináře budou tito proškolení metodičtí garanti dále šířit poznatky z BOV technických předmětů v okresech své pedagogické působnosti a vytvoří své vlastní edukační materiály pro ostatní vyučující.