Symbol PF Na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU proběhl druhý odborný seminář pro vyučující technických předmětů

Na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU proběhl druhý odborný seminář pro vyučující technických předmětů

(projekt scienceZOOM2)

 

Na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU proběhl v pátek 24. 10. 2014 druhý odborný seminář pro vyučující technických předmětů, a to v rámci realizace dílčí aktivity Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV), jejíž cíl spočívá ve zformování funkčního systému sítě škol a jejich pedagogických pracovníků.

Druhý odborný seminář se skládal ze dvou částí. Část první s názvem "Práce s parametrickým modelářem SolidWorks - přidání rotací, odsazení, zaoblení, kruhové a lineární pole" lektoroval člen Katedry aplikované fyziky a techniky PF JU - PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D., který se zabývá CAD systémy a technickou dokumentací, konstrukčními řešeními, technickou kreativitou, oblastí strojírenství, technickými měřeními a strojním obráběním.

Během první části semináře si vyučující technických předmětů při práci s 3D modelářem vyzkoušeli např. následující operace: odsazení, přidání rotací, zaoblení a zkosení entit, kruhové pole, lineární pole ad., a to vždy se zřetelem k možnosti praktického využití ve výuce. Součástí první části semináře byly ukázky a rozbory příkladů k procvičování.

Druhou část semináře věnovanou možnostem realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce se zaměřením na design a konstruování lektorovala PaedDr. Alena Poláchová, Ph.D., členka Katedry aplikované fyziky a techniky PF JU, která se zabývá didaktikou technické výchovy, technickými materiály - nekovy, CAD a dějinami techniky. Lektorka zde nastínila možnosti realizace netradičních vyučovacích hodin v dílnách, kdy si sami žáci mohou navrhnout konkrétní výrobek a ozkoušet jeho vlastnosti. Součástí této části semináře byly náměty na tvorbu pracovních listů pro danou tematickou oblast.

Na základě poznatků z odborného semináře budou tito proškolení metodičtí garanti dále šířit poznatky z BOV technických předmětů v okresech své pedagogické působnosti a vytvoří své vlastní edukační materiály pro ostatní vyučující.