Symbol PF Jak pracují obráběcí stroje? To už vědí účastníci prvního fyzikálního badatelského odpoledne na PF JU (projekt scienceZOOM2)

Jak pracují obráběcí stroje? To už vědí účastníci prvního fyzikálního badatelského odpoledne na PF JU.

(projekt scienceZOOM2)

 

Jak vzniká polička? Z jakého materiálu se vyráběl nábytek dříve a z jakého se vyrábí dnes? Jakým způsobem se stříhají, řežou a upravují kovy a plechy? Co patří mezi základní tesařské a truhlářské nástroje? Jak souvisí velikost zubů na pilovém kotouči s jemností řezu? Proč musí být na některých pilách umístěn tzv. TK plátek, neboli plátek z tvrdokovu? Kde na pile najdeme tzv. "vlčí zub"?

Na tyto a mnoho dalších otázek dostali odpověď účastníci prvního fyzikálního badatelského odpoledne PF JU s názvem "Jak pracují obráběcí stroje?".

Zájemci o fyziku a technickou výchovu z řad žáků ZŠ a současně členů Klubu malých debrujárů z Domova dětí a mládeže v ČB se seznámili s obráběcími stroji, které jsou využívány při výuce studentů na PF JU v Českých Budějovicích. Taktéž si mohli vytvořit vlastní konstrukce při hře se stavebnicí Merkur.

Pracovníci Katedry aplikované fyziky a techniky PF JU - PaedDr. Alena Poláchová, Ph.D., PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D., a Pavel Čejka dětem ukázali práci s různými obráběcími stroji a současně vždy vysvětlili, jak a k čemu se daný přístroj používá.

Děti tak na vlastní oči viděly, jak se obrábí dřevo na okružní a pásové pile, dlabačce, ručním soustruhu, vrtačce a hoblovce, jak se zpracovává kov na soustruhu, frézce, jak se stříhá a ohýbá plech apod.

Za možnost uskutečnit tuto akci děkujeme Mgr. Radovanu Mikešovi ze ZŠ Nerudova a paní Ing. Miroslavě Čermákové z DDM v Českých Budějovicích, která možnost zúčastnit se programu projektu scienceZOOM2 na Katedře aplikované fyziky a techniky s nadšením vítá.

Na malé fyziky se budeme opět těšit 5. 12. 2014.