Symbol PF Na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU proběhl třetí odborný seminář pro vyučující technických předmětů (projekt scienceZOOM2)

Na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU proběhl třetí odborný seminář pro vyučující technických předmětů

(projekt scienceZOOM2)

 

Na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU proběhl v pátek 5. 12. 2014 třetí odborný seminář pro vyučující technických předmětů, a to v rámci realizace dílčí aktivity Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV), jejíž cíl spočívá ve zformování funkčního systému sítě škol a jejich pedagogických pracovníků.

Třetí odborný seminář se skládal ze dvou částí. Část první s názvem "Práce s 3D parametrickým modelářem SolidWorks" lektoroval člen Katedry aplikované fyziky a techniky PF JU - PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D., který se zabývá CAD systémy a technickou dokumentací, konstrukčními řešeními, technickou kreativitou, oblastí strojírenství, technickými měřeními a strojním obráběním.

Druhou část semináře věnovanou možnostem realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce se zaměřením na digitální technologie lektorovala PaedDr. Alena Poláchová, Ph.D., členka Katedry aplikované fyziky a techniky PF JU, která se zabývá didaktikou technické výchovy, technickými materiály - nekovy, CAD a dějinami techniky.

Na základě poznatků z odborného semináře budou tito proškolení metodičtí garanti dále šířit poznatky z BOV technických předmětů v okresech své pedagogické působnosti a vytvoří své vlastní edukační materiály pro ostatní vyučující.