Symbol PF Fyzika kolem nás - motivační pokusy (projekt scienceZOOM2)

Fyzika kolem nás - motivační pokusy

(projekt scienceZOOM2)

 

Ve dnech 15. a 18. prosince proběhly v rámci projektu scienceZOOM2 dvě akce pro zájemce o fyziku z řad žáků různých ZŠ. Desítkám nadšených dětí předváděli členové Katedry aplikované fyziky a techniky PF JU (doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., Mgr. Vít Bednář a Mgr. Vladimír Vochozka) fyzikální pokusy např. z následujících oblastí:

  • termika - tekutý dusík - vlastnosti podchlazených látek, var, vypařování,
  • setrvačníky - jejich vlastnosti a technické aplikace,
  • elektromagnety a indukční vařič - principy, aplikace, paradoxy,
  • elektrostatika - sršení náboje, odlučovač kouře, silové působní nabitých těles
  • zákon zachování energie + těžiště těles, stabilita,
  • molekulová fyzika - povrchové napětí, vývěva, podtlak a jeho aplikace,
  • akustika - Dopplerův jev, rozsah vnímání zvuku,
  • optika - míchání barev, USB mikroskop.

Hlavní cíl těchto motivačních pokusů je ukázat, že fyzika není jenom počítání příkladů, ale může to být i zábavná, zajímavá činnost, která prohlubuje zvídavost a tvůrčí zaujetí dětí a mládeže. To se skutečně podařilo díky pestrému výběru předváděných pokusů a díky možnosti vyzkoušet si mnoho pokusů a osahat zajímavé přístroje ve vlastních rukách.

Demonstrace zajímavých fyzikálních pokusů opět proběhnou v průběhu ledna a února 2015. Těšíme se na další fyzikální setkávání :)