Symbol PF Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie A) (projekt scienceZOOM2)

Seminář pro řešitele Fyzikální olympiády (kategorie A)

(projekt scienceZOOM2)

 

Dne 14. ledna 2015 proběhl na katedře aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích cyklus jednodenních seminářů středoškolské fyziky konané v rámci projektu scienceZOOM2. Hlavní myšlenkou těchto seminářů je cílená příprava středoškolských studentů na krajská kola Fyzikální olympiády v kategoriích A, B, C, D. Po odborné stránce byl seminář zaštítěn doc. RNDr. Josefem Blažkem, CSc., který dlouhodobě přednáší o teoretické fyzice na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Účastníci semináře se během 5 hodinové přednášky seznámili s postupy výpočtů vzorových příkladů, které se nejčastěji objevují v krajských kolech Fyzikální olympiády. V neposlední řadě byly studentům zodpovězeny veškeré jejich dotazy týkající se průběhu samotné olympiády, důležitých fyzikálních pojmů a mnoha dalších podstatných informací, které jim do hloubky rozebral lektor semináře doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.

Seminář byl uskutečněn v rámci zapojení PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje se na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.