Symbol PF Seminář pro vyučující technických předmětů - práce s programem SolidWorks (projekt scienceZOOM2)

Seminář pro vyučující technických předmětů - práce s programem SolidWorks

(projekt scienceZOOM2)

 

Na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU byla 26. 1. 2015 seminářem na téma "Základy práce s programem SolidWorks" zahájena druhá fáze realizace dílčí aktivity Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV), jejíž cíl spočívá ve zformování funkčního systému sítě škol a jejich pedagogických pracovníků. Hlavní úlohou je nastavení a dlouhodobé udržování vzájemné spolupráce a motivace cílové skupiny při koncepci hodin přírodovědných a technických předmětů/oborů formou BOV.

Vyučující z partnerských škol (Mgr. Eva Batystová - ZŠ Matice školské a PaedDr. Ing. Bc. Eva Blažková - Gymnázium Jírovcova), které prošly řadou odborných školení na Katedře aplikované fyziky a techniky PF JU zaměřených na BOV technických předmětů, ukázaly účastníkům možnosti práce s 3D modelářem SolidWorks (seznámení s tímto prostředím, výhody kreslení v CAD 3D modelovacích systémech apod.).

Nedílnou součástí semináře byly jednak ukázky práce s tímto SW ve výuce a jednak sdílení praktických zkušeností z každodenní pedagogické praxe.