Symbol PF Badatelsky orientovaná výuka matematiky na základní škole (projekt scienceZOOM2)

Badatelsky orientovaná výuka matematiky na základní škole

(projekt scienceZOOM2)

 

Středu 28. ledna 2015 proběhl pod vedením Mgr. Heleny Trskové odborný seminář se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku matematiky pro základní školy. Cílem bylo nastavení a dlouhodobé udržování vzájemné spolupráce a motivace cílové skupiny při koncepci hodin přírodovědných a technických předmětů formou BOV.

Semináře se zúčastnilo 16 učitelů matematiky ze Základních škol v okolí města Tábor. Během semináře byla lektorkou představena celá řada badatelsky orientovaných aktivit, jako např.: kreslení geometrických obrazců jedním tahem, formy zapojení rubikovy kostky do výuky matematiky, skládání papírových ústřižků tak aby vznikl čtverec, skládání osmistěnu ze stavebnice Polydron a její zapojení do běžné výuky, náměty využívající prostorové geometrie a mnoho dalšího. Nedílnou součástí semináře bylo představení matematického softwaru pro geometrii a algebru s názvem "GeoGebra", který si mohli účastníci semináře přímo odzkoušet a seznámit se tak s jeho základním ovládáním.

Seminář byl uskutečněn v rámci zapojení ZŠ Zborovská Tábor a PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje se na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.